MAKALELER

A. Necip Yeşiltepe

Kime Sanatçı Denir?

"O"nun yarattığı insan yeryüzündeki temsilcisi olarak yeniden yaratmaz, yaratamaz sadece kendisine verilen özellikleri kullanabilmeyi öğrenenler farklı birleştirmelerle, eklemeler-çıkarmalarla değişik, göz açıcı, uyarıcı, öncekilerden farklı ve izafi kompozisyonlar oluştururlar, sanatçıdan bahsedilirken kullandığımız sanatçı yaratışı ancak bu anlamda kullanılabilir.

DETAY

A. Necip Yeşiltepe

Resim Alırken Dikkat Edilecekler

Başka bir açıdan bakıldığında ise bu bir "oyun". Kimine keyif aracı, kimine yatırım, kimine, prestij, kimine gösteriş, kimine geçim, kimine ise bir yaşam tarzı ve felsefesi. Salt keyfinizi tatmin dışında başka değerleri, kriterleri önemsiyorsanız, o halde bu oyunun içine girip eğlenceli, uzun bir yolculuğa çıkabiliriz.

DETAY

A. Necip Yeşiltepe

Sakıp Bey ve Sanat

Toplumda itibarlı, kalıcı yer elde etmek, bu itibarı miras olarak çocuklarımıza bırakmak, ulusumuzun da evrensel düzeyde itibar görmesini diliyorsak bunun gerçekleşmesinin binip indiğimiz araba, yat, uçak, giydiğimiz ve yediğimizle değil, sahip olduğumuz insani, mesleki, kültürel, sanatsal birikimimizle ve eserlerimizle olabileceği kanıtlanmış evrensel ve medeni bir olgudur.

DETAY

A. Necip Yeşiltepe

Sanat Eseri Yatırım Aracı mıdır?

Sanat eserinin dünyanın her ülkesinde önemli bir maddi kazanım ve prestij getiren yatırım aracı olduğunu belirten Necip Yeşiltepe, kendisinin de genç yaşında başladığı gibi "her sanatseverin kendisi ve sevdikleri için, zevki, bilgisi, maddi imkânı çerçevesinde resim alabileceğine hatta bir müddet sonra imkanı ve bilgisi yükseldikçe koleksiyon amaçlı sanat eseri almaya başlayıp bu değerlerin ileride kendisine ve çocuklarına ciddi bir yatırım aracı oluşturduğunu göreceğine" inanıyor.

DETAY